Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3618
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: L-RADIO 87,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ13/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 13/1.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15073/22.10.07
Συχνότητα: 87,5 ΛΥΧΝΑΡΙ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 87,5 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ/353/29-9-2014
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 2155/25-4-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1284/16-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 23 TK 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλέφωνα: 2744064376
Φαξ: 2744064376
E-mail: tasos@l-radio.gr
Φορέας: 

ΝΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κ. Ο.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΝΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κ. Ο.Ε

Αντικαθιστά : 

SKYLINE

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο