Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3624
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΖΕΝΙΘ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ60/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 60/12.7.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13416/03.10.07
Συχνότητα: 102,3 ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Καταγραφές : ΑΠ 5395/6-11-2017
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΛΛΗΝΗΣ 24 - ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ
Τηλέφωνα: 2742025071
Φαξ: 2742024473
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο