Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3626
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ FM STEREO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ24/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 24/10.3.2006
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15471/29.10.07
Συχνότητα: 91,8 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 3447/5.4.2013
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2633/11.3.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΥΠ' ΑΡ. 323/11.6.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ: ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 24/10.3.06 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ- ΑΠ 2126/22-4-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 1555/3-3-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 8 ΤΚ20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741071803
Φαξ: 2741081548
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο