Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3632
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO 915
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΡΙΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΡΙΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Αντικαθιστά : 

R.T.P. ΡΑΔΙΟ

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο