Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3636
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NOVEL RARIO
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Αντικαθιστά : 

MAX RADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο