Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3642
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BIG SPORT FM 105,1
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 104/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: BIG SPORT FM 105,1

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: BIG SPORT FM 105,1

Αντικαταστάθηκε από: 

HEART FM

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο