Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3643
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MELODY FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 207/15.4.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 8461/Ε/12.4.2002 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14238/15.10.07
Συχνότητα: 106,8 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΘΕΜΙΟΥ 5 - ΤΚ 385 00 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421044113
Φαξ: 2421044113
Φορέας: 

Ι. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Ι. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο