Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3647
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ16/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 16/20.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15082/22.10.07
Συχνότητα: 95,3 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1295/24-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 3571/4-7-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 21 - ΤΚ 385 00 Ν. ΧΩΝΙΑΤΗ ΒΟΛΟΥ
Τηλέφωνα: 2421400026
Φαξ: 2421400026
E-mail: star9530@yahoo.gr
Φορέας: 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο