Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3650
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ93/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 93/20.7.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14486/17.10.07
Συχνότητα: 106,4 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΤΖΟΣ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 171 ΤΚ 382 22 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421046385
Φαξ: 2421046385
Φορέας: 

Γ. ΒΟΝΤΖΟΣ - Ε. ΤΕΓΟΥ Ο.Ε

Διακριτικός τίτλος: Γ. ΒΟΝΤΖΟΣ - Ε. ΤΕΓΟΥ Ο.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο