Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3651
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: VOLOS 98,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ67/2003
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 67/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14907/19.10.07
Συχνότητα: 98,6 ΠΗΛΙΟ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 459/28-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 520/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 42 - ΒΟΛΟΣ - ΤΚ 38333
Τηλέφωνα: 2421038255 | 2421038755
Φαξ: 2421038844
E-mail: volos986@otenet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο