Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3654
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ASTRA FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ10/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 10/15.4.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14902/19.10.07
Συχνότητα: 97,3 ΠΗΛΙΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 878/29.1.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΑΠ 676/1-2-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔ-ΑΠ 502/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 76Β - ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421031434 | 2421033611
Φαξ: 2421031375
E-mail: astra@astratv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο