Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3655
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΦΑΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/213
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 8558/Ε/16.7.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14032/11.10.07
Συχνότητα: 90,7 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8882/2.10.2012 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ-ΑΠ 4315/1-9-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 7 ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ - ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421029266
Φαξ: 2421076183
Φορέας: 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΒΟΛΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο