Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3659
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΛΦΑ 103
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ42/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 305/6.6.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 42/1.7.2003 ΒΝΛ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠ' ΑΡ. 305/6.6.2012 ΤΟΥ ΕΣΡ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/24-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1852/06.02.08
Συχνότητα: 103 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π.2463/3-6-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ- ΑΠ 443/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 779/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 13 - ΤΚ 384 46 Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2421401180 | 6972642742
Φαξ: 2421401180
E-mail: alfalaikos103@gmail.com
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ 103 FM

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο