Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3674
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPORT FM 89,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ44/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 44/17.4.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1873/06.02.08
Συχνότητα: 89,5 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 2518/9.3.2015 ΣΤΟΙΧ.ΠΔ- ΑΠ 1791/31-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ- ΑΠ 3757/11-7-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΓΚΛΑΒΑΝΗ 3 TK38221 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421027755
Φαξ: 2421076226
E-mail: stefanou@syn.com.gr
Φορέας: 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αντικαθιστά : 

DOLCE RADIO 89,5

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο