Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3679
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ISLAND 88,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 67/30.6.06 ----ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ. 149/20.3.07--- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦ. ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΕ--- ΑΠΟΦ 2791/2015 ΣΤΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 149/2007 ΑΠΟΦ. ΕΣΡ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ- ΑΠΟΦ 191/26-5-2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 149/2007 ΑΠΟΦ.
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ISLAND 88,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ISLAND 88,6

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΟ 88.2

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο