Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3683
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΟΛΟΣ DEEJAY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ1/17
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 1/6.3.2017
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2249/7-4-2017
Συχνότητα: 104,5 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 2249/7-4-2017 & ΑΠ 2280/10-4-2017 ΥΔ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΙΟ.ΠΑ 11ο ΟΙΚ/ΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΘ 124 ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500
Τηλέφωνα: 24210 85858
Φαξ: 24210 85858
E-mail: radio@deejay.gr
Φορέας: 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο