Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3685
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH 93,9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 851
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: FLASH 93,9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FLASH 93,9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο