Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3687
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STUDIO 54
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: STUDIO 54

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STUDIO 54

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο