Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3695
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CITY 103,8 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/121
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 21833/Ε1/4037/14-12-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14667/18.10.07
Συχνότητα: 103,8 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 13 TK24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721024652
Φαξ: 2721090565
E-mail: info@cityfm.gr
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο