Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3696
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LIFE FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ. Τ/119
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17816/Ε1/3159/12.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14763/18.10.07
Συχνότητα: 88 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 61 ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721091704
Φαξ: 2721090477
E-mail: life88fm@yahoo.gr
Φορέας: 

ΛΑΙΦ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΦ ΕΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΛΑΙΦ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΦ ΕΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο