Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3697
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KISS FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/290
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17799/Ε1/1.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14580/17.10.07
Συχνότητα: 89 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 61, ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721092877 | 2721093519 | 6945381681
Φαξ: 2721093519 | 2721092877
E-mail: kissfm89@yahoo.com
Φορέας: 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ

Αντικαθιστά : 

LIGHT FM 89

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο