Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3699
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TIME FM 90,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/279
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17800/Ε1/3261/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13997/11.10.07
Συχνότητα: 90,9 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΕΘΩΝΗΣ 12 ΤΚ 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721094496 | 2721094475
Φαξ: 2721094475
Φορέας: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο