Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3701
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ 1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/280
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 21750/Ε1/4014/21-2-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14287/16.10.07
Συχνότητα: 94,8 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΕΔΟΝΤΟΣ 76 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 27210 92500
Φαξ: 27210 93821
Φορέας: 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΓΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο