Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3705
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΜΦΑΣΙΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/14
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1782/Ε1/3161/27.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14762/18.10.07
Συχνότητα: 91,8 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1651/21-3-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 1601/7-3-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΑΡΩΝ 30 ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721058030 | 2721027484
Φαξ: 27210 90477
E-mail: emfasisfm@yahoo.gr
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο