Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3709
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17515/Ε1/2985/6-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ FM - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ FM - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο