Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3711
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/387
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 14679/Ε1/2425/18-6-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14914/19.10.07
Συχνότητα: 93,6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ 16 - ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Τηλέφωνα: 2761024660
Φαξ: 2761024854
Φορέας: 

ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο