Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3712
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/188
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17801/Ε1/3181/29-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14723/18.10.07
Συχνότητα: 93,0 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗ 1 ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2722025800 | 2722025163
Φαξ: 2722025800
Φορέας: 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΕΡΒΑ - ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΕΡΒΑ - ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο