Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3713
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΝΙΚΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/116
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 7133/Ε1/1707/20-3-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14368/16.10.07
Συχνότητα: 96,4 ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΕΝΤΖΑ 30 ΤΚ 243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2761033840 | 2761033403
Φαξ: 2761033003
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΝΙΚΗ ΣΚΑΪ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 96,4

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο