Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3719
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MELODY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ97/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 218/1.7.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΒΝΛ 97/12.12.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2848/03.03.08
Συχνότητα: 104,8 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΡΩΝΗΣ 9 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλέφωνα: 2721082231
Φαξ: 2721082231
Φορέας: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο