Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3721
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ7/10
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 7/12.10.2010
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 10599/29.10.2010
Συχνότητα: 102 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 5 ΤΚ 24100
Τηλέφωνα: 2721023176
Φαξ: 2721026478
Φορέας: 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο