Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3726
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KING FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17462/Ε/3025/26.10.2000- ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 363/26.6.2007 ΑΠΟΦ. ΕΣΡ- ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ 374/08 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΣΤΕ- ΑΠΟΦ 2859/2015 ΣΤΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 363/2007 ΑΠΟΦ. ΕΣΡ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ξάνθης
Φορέας: 

Ρ/Σ: KING FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: KING FM

Αντικαταστάθηκε από: 

KRAL FM 107,8

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο