Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3728
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PARADISE RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ71/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 71/9.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14202/15.10.07
Συχνότητα: 90,3 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙΔΟΣ COSMOS CENTER ΚτΔ Α6 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541078671
Φαξ: 2541078671
E-mail: info@paradise.gr
Φορέας: 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο