Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3731
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΞΑΝΘΗ FM 100
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ2/04
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 890
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 2/9.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1591/04.02.08
Συχνότητα: 100 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-23 ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541073023 | 2541072305
Φαξ: 2541072491
Φορέας: 

ΘΡΑΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ

Αντικαταστάθηκε από: 

KRAL FM 100

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο