Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3734
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CLASSIC FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ137/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 137/23.11.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.251/30.4.2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17267/13.12.07
Συχνότητα: 91,7 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541067110
Φαξ: 25410-67110
Φορέας: 

ΦΩΤΗΣ ΙΛΤΣΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΦΩΤΗΣ ΙΛΤΣΙΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΝΟΤΑ FM

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο