Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3737
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR 88,8 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 122/19.10.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13896/09.10.07
Συχνότητα: 97,8 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 - ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541062828 | 2541021717
Φαξ: 2541021155
E-mail: star888fm@gmail.com
Φορέας: 

ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 88,8 FM

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο