Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3741
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: GLENTI FM 101,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ69/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 69/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13129/26.09.07 14233/15.10.07
Συχνότητα: 101,1 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ 2 (4ΟΣ ΟΡ.) ΤΚ67100 ΤΘ426
Τηλέφωνα: 2541073194 | 6931878485
Φαξ: 2541500101
E-mail: info@Glentifm.gr
Φορέας: 

ΣΕΛΤΣΟΥΚ ΤΟΠΤΣΗ

Διακριτικός τίτλος: ΣΕΛΤΣΟΥΚ ΤΟΠΤΣΗ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΛ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο