Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3743
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: VELVET 98,4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 116/4.10.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12727/09.09.07
Συχνότητα: 98,4 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1541/10-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 2 - ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541069840 | 2541021893
Φαξ: 2541021893
E-mail: info@radioxanthione.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ Μ. ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ Μ. ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο