Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3745
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LEGEND FM 101,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ14/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 14/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3007/06.03.08
Συχνότητα: 101,6 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 25410 83922
Φαξ: 2541500116
E-mail: info@legendfm.gr
Φορέας: 

ΝΗΛΑΙΝΤΑ ΚΑΡΑΝΤΑΗ

Διακριτικός τίτλος: ΝΗΛΑΙΝΤΑ ΚΑΡΑΝΤΑΗ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΩΜΕΓΑ 101,6 FM

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο