Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3750
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 99,3FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ157/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ'ΑΡ. 435/31.7.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.157/21.12.2004 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15092/22.10.07
Συχνότητα: 99,3 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΘ/ΣΤΟΥ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24
Φαξ: 2541065200
Φορέας: 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο