Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3751
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TELE RADIO 104,2 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ3/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3/18.1.2005ΒΝΛ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 389/3.10.2011 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1570/04.02.08
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 23 - ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541076766
Φαξ: 2541076766
Φορέας: 

ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΜΕΡ ΡΕΤΖΕΤΟΓΛΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΜΕΡ ΡΕΤΖΕΤΟΓΛΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο