Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3758
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR FM 106,7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 51/11.5.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ξάνθης
Φορέας: 

Ρ/Σ: STAR FM 106,7

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STAR FM 106,7

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΥΘΜΟΣ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο