Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3762
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 77/11.7.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ξάνθης
Φορέας: 

Ρ/Σ: BEST FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: BEST FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ METROPOLIS ΘΡΑΚΗΣ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο