Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3773
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FRESH 95,4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 95/20.7.04
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: FRESH 95,4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FRESH 95,4

Αντικαταστάθηκε από: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 95,4

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο