Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3774
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PALACE RADIO FM 91,4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ12/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 12/6.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14662/18.10.07
Συχνότητα: 91,4 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 231 - ΤΚ 412 21 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2410553705
Φαξ: 2410553710
E-mail: info@palaceradio.gr
Φορέας: 

Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-Ι. ΠΑΤΤΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-Ι. ΠΑΤΤΑ Ο.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 91,4

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


ΧΟΡΗΓΙΑ

10-09-2012Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο