Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3780
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PARTY FM 97,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/144
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17281/Ε/29.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14615/18.10.07
Συχνότητα: 97,1 ΜΕΛΟΥΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 661/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 581/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 3461/28-6-2017 ΔΠΚ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τηλέφωνα: 2493022221 | 2493025455
Φαξ: 2493025455
E-mail: fakis971@gmail.com
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ 2 FM 97,1

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο