Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3783
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SCANNER FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/129
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17312/Ε/30.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14004/11.10.07
Συχνότητα: 102,2 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 520/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 577/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΑΡΙΣΗΣ 15 - ΤΚ 404 00 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Τηλέφωνα: 2492031404 | 2492032521 | 2492031337
Φαξ: 2492032551
E-mail: info@scannerfm.gr
Φορέας: 

Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο