Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3793
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST 93,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ65/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 65/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14866/19.10.07
Συχνότητα: 93,9 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 674/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 498/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 411 00 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2410 283741
Φαξ: 2410 283741
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΚ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΚ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ FLASH 93,1

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΖΗΜΙΑ 93,9

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο