Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3812
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 936 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/336
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 12718/E1/2217/2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15680/02.11.07
Συχνότητα: 93,6 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 2449/24-4-2017 ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΣΗΣ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 13 ΤΚ 41447 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2410579 604
Φαξ: 2410534311
Φορέας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο