Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3817
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PLUS ONE 95,8
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 99/21.11.2006
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: PLUS ONE 95,8

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: PLUS ONE 95,8

Αντικαθιστά : 

ΣΥΝ ΕΝΑ 95,8

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΑΡΙΣΑ DEE JAY

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο