Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3822
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: OK 104,8
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 1/9-2-2015
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: OK 104,8

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: OK 104,8

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο